Cornisa de la Torrassa. Abril 2019

La necessitat de destacar la importància històrica de la Cornisa de La Torrassa que s’incrementa amb el pas del temps amb noves troballes, i el fet de que no podem permetre que el mateix temps i la deixadesa facin desaparèixer els elements principals d’aquest conjunt, ens ha unit dins del grup veïnal de Collblanc – la Torrassa defensem el Castell de Bellvís i volem manifestar:

A la cornisa de La Torrassa, trobem elements patrimonials que considerem de gran importància pels nostres barris. Els elements principals d’aquest conjunt patrimonial a destacar, entre d’altres, són:

  • Pont d’en Jordà
  • Antiga fàbrica SAS, Sitja Ibèrica
  • Castell de Bellvís
  • Edifici del transformador
  • Parc de La Torrassa

1 Pont d’en Jordà

Aquesta estructura penjant de ferro reblonat a permès la comunicació de vianants entre els barris de la Torrassa i Santa Eulàlia des de poc temps després de l’arribada del metro. Actualment aquest element no està ben tractat i té un manteniment deficitari. S’hauria per tant de millorar el seu manteniment i assegurar la seva preservació davant de les moltes vegades promeses obres de cobriment de les vies del tren. Aquestes obres, que substituiran la principal funció del pont, no haurien de obviar l’element singular més importat d’obra pública que trobem a l’Hospitalet, i que ha connectat els dos barris des de 1935. Aquest element està inclòs al PEPPA* (Fitxa PEPPA 98).

2 Antiga fàbrica SAS

Sota els terrenys de l’antiga SAS, ara sense ús, i en el perfil del tall de terreny per on passen les vies del tren, ja al 1934 van ser detectades sitges, probablement del període Iber (SITJA DE LA TORRASSA (IPA); SOLIAS, 1990).

3 Castell de Bellvís

El maig de l’any 2008 l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va anunciar el descobriment de les restes d’una fortificació medieval durant les tasques prèvies a les obres de rehabilitació de la Casa de la Torrassa a la Ronda de la Torrassa, 123-129.  Des de llavors fins a data d’avui, malgrat ser un element inclòs al PEPPA (Fitxa PEPPA 97) i està inclòs també com a Bé Cultural d’Interès Nacional amb codi BCIN: 4034-MH, el Castell de Bellvís es troba actualment en desús i en un estat molt precari de conservació, amb esquerdes a les parets principals que fan patir pel seu futur. A hores d’ara no hi ha un projecte de futur que l’Ajuntament hagi fet públic. Encara que recentment s’han fet algunes actuacions sobre l’edifici que el fan més visible des del carrer, aquestes són totalment insuficients, a més a més hi  ha una manca total d’informació sobre les actuacions que es realitzen i sobre el propi element al lloc.

4 Edifici del Transformador

L’edifici del transformador (1913) és un element del patrimoni arquitectònic del nostre barri, que explica una bona part de la seva història, i és per això que ho hem de conservar. Aquest edifici construït per l’empresa de la Canadenca, va estar inclòs al catàleg del PEPPA fins al 2001, tant per la seva importància arquitectònica com també per la seva importància en relació amb el moviment obrer. Ja -inexplicablement- fora del PEPPA van enderrocar les cases-xalets centenàries durant l’estiu del 2016.  

Amb la realització del camp de futbol al parc de la Torrassa hem perdut zona de parc i jardins d’accés públic (uns 5.000 m2). Part d’aquesta superfície ha passat a una zona privada, la zona que envolta l’edifici del transformador (ADU, 2017).

Necessitem la integració com a espai verd públic d’ús per als veïns, ja que compensaria la pèrdua de superfície de zona verda dins del parc de la Torrassa. En un barri amb la densitat de població més alta d’Europa (Eurostat,2001; O’Sullivan, 2018), no ens podem permetre perdre ni un pam de terra de zona verda oberta als veïns.  L’increment de zona verda és molt necessari per a sortir de la cua dels “rankings” d’espais verds. L’Hospitalet de Llobregat és el 2on municipi amb menys zona verda i espais lliures de Catalunya 5,57 m² SV/hab (Observatori del territori, 2017), el que suposa menys de la meitat de la recomanació de mínims de l’Organització mundial de la salut (OMS). Si aquest valor el calculem als barris de Collblanc-La Torrassa, encara queda més lluny de les recomanacions de l’OMS.

5 Parc de la Torrassa

20 anys després de l’inici de les obres d’un parc que havia de tenir 3,3 Ha de zona verda, més de 1,5 Ha no han estat urbanitzades i una bona part d’aquesta superfície s’està convertint en un camp de futbol. El manteniment de la zona verda urbanitzada és escàs amb zones molt degradades. Les obres per a la construcció del camp de futbol, realitzen moviments de terres, que per la zona en la que està ubicat el parc, son terres de gran interès arqueològic.

Demanem:

Instem al govern municipal a que, de manera urgent, realitzi les actuacions necessàries per garantir l’estabilitat de l’edificació, la preservació de les restes catalogades de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) del castell de Bellvís. Demanar també la realització d’una excavació arqueològica completa del recintes de SAS, Castell de Bellvís i Transformador amb suficient prioritat per a no arribar tard.

Instem també a l’administració municipal la realització d’un pla d’entorn del Castell de Bellvís un estudi global de necessitats i concurs públic d’idees per l’ús del Castell (amb participació veïnal) enfocat a la integració urbana de les restes i del nou equipament resultant amb l’entorn immediat i amb el parc de la Torrassa.

Volem recuperar l’espai de zona verda perdut, amb l’obertura al barri de l’entorn de l’edifici del transformador. Aquest espai, una vegada urbanitzat com a parc i jardins, oferirà un nou accés al Parc de la Torrassa des de la ronda de la Torrassa, apropant aquest espai lliure a aquesta part del barri de la Torrassa (ADU, 2017) i ha de donar la continuïtat al llarg de tota la cornisa de la Torrassa, així com la cobertures de les vies del tren, des del Torrent  Gornal fins al Pont d’en Jordà.

L’Hospitalet de Llobregat, 11 d’abril de 2019

Grup Defensem el Castell de Bellvís, veïns i veïnes dels barri de la Torrassa i Collblanc

Create your website with WordPress.com
Per començar
A %d bloguers els agrada això:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close