Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Edifici i espai del transformador

https://espaipubliclh.blogspot.com.html

Per viure necessitem més espai verd públic

L’edifici del Transformador (1913) és un element del patrimoni arquitectònic del barri de la Torrassa, que explica una bona part de la història de Catalunya, i és per això que ho hem de conservar. Aquest edifici construït per l’empresa coneguda com la Canadenca, va estar inclòs al catàleg del Pla Especial Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA) fins al 2001, tant per la seva importància arquitectònica -és un exemplar notable d’arquitectura industrial- com també per la seva importància històrica en relació amb el moviment obrer i a l’electrificació de Catalunya.

Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és HcureaLuEXG0FLZoSp1p5bzKbSHFpSbgMRlHRIDc7ux-ZMRsxfWjwwTZc-v5guwqMdzNxtd8SPKcPEkx1-kau4Qnp3lilRwLX8rd2OeoOrWqLNakbQfy_GZvB-PDvow2yzmeRDda

Inexplicablement va ser exclòs del PEPPA i a continuació es van enderrocar les cases-xalets centenàries durant l’estiu del 2015. Aquest enderrocament de les cases-xalets centenàries del transformador es va efectuar sense previ avís ni a la ciutadania ni a les entitats que vetllen per la preservació del patrimoni a la ciutat. A la fotografia es pot veure l’edifici del transformador i les casetes ja desaparegudes. Quan a través de les xarxes socials es va donar a conèixer i preguntar obertament el perquè d’aquesta demolició – destrucció de patrimoni centenari-  cap persona responsable va donar cap explicació ni cap resposta. A hores d’ara, continua el mateix silenci.

Un altre fet important pel veïnat es va produir el 2017. Amb l’aprovació del projecte d’un camp de futbol dins de l’espai del parc de la Torrassa, es va fer un “intercanvi” en l’ús del sòl, i així uns 5.000 m2 de zona verda van passar a ser zona de serveis que es van perdre com a espai públic de parcs i jardins. Part d’aquesta superfície verda va passar a una zona privada, sense accés i darrera de senyals de perill de mort, la zona que envolta l’edifici del transformador. Podeu veure el detall d’aquests canvis al document de la modificació puntual del pla general metropolità per a la creació d’un nou àmbit de sistema d’equipaments comunitaris i dotacions de caràcter local (Clau 7b) amb concreció d’ús esportiu, destinat a camp de futbol, als barris de Collblanc i la Torrassa, Districte II de l’Hospitalet de Llobregat(ADU, 2017)

Els veïns necessitem la integració d’aquest espai com a espai públic per compensar la pèrdua de superfície verda pública al parc de la Torrassa. Aquests espais son molt importants per a la convivència i salut dels veïns, sobretot en barris com aquests  amb característiques extremes:

Densitat de població: La densitat de població és la més alta de tota Europa. No necessiten afegir més habitatges, més aviat potenciar les reformes dels edificis i una normativa urbanística que limiti la construcció d’edificis que suposin un increment dels habitatges.

Espai públic: Els carrers són estrets, hi ha poques places, la major part de la superfície està ocupada per edificis d’habitatges. Hi ha poc espai sense edificar, i no hi ha un altre espai al barri similar a la parcel·la del transformador. Necessitem guanyar espai públic al barri.

Zona verda: L’Hospitalet de Llobregat és el municipi amb menys zona verda i espais lliures de Catalunya. L’Organització Mundial de la Salut (OMS), recomana entre 10-15 m² mínim de superfície verda per habitant per evitar un efecte negatiu sobre la salut de les persones. L’Hospitalet està molt per sota d’aquest llindar i disminueix en els darrers anys baixant fins a uns 4 m² SV/hab. L’efecte del espai verd és de proximitat, si fem el càlcul de la superfície verda en els barris més densos, encara queda més lluny de les recomanacions de l’OMS. És imprescindible incrementar la superfície verda i així evitar els riscos sobre la salut dels veïns que suposa no fer-ho.

Salut: La urbanització massiva de la ciutat, amb la construcció d’habitatges i serveis, ha anat deixant el transformador aïllat i envoltat d’un espai sense edificar. El motiu ha estat allunyar els transformadors de la població pel seus perjudicis per a la salut: el soroll i les ones electromagnètiques que emeten. Encara i així, aquests transformadors limiten edificis molt concorreguts com són: el Centre d’Atenció Primària de l’Àrea Bàsica de Salut, CAP de la Torrassa (a 25 metres), una escola bressol (a 40m), una escola de primària (a 50m), el casal de gent gran de la Torrassa (a 70m) i aviat un camp de futbol (a 10m). La multinacional propietària d’aquesta indústria, hauria de fer una actualització d’aquests transformadors, probablement obsolets ja fa temps, i al mateix temps soterrar-los, com ja ha fet amb altres subestacions. 

Volem recuperar com espai públic TOTA la cornisa de la Torrassa, no només l’espai que envolta l’edifici del transformador, aquest mateix edifici, el castell de Bellvís, la sitja ibèrica, el parc de la Torrassa.

Demanem al consistori municipal que prioritzi, dins de l’objectiu de millorar la qualitat de vida i la salut del veïnat, un projecte que faci:

Per un barri on els veïns puguem viure amb salut i gaudir d’un espai públic on relacionar-nos.
  • desaparèixer els transformadors de la superfície,
  • el retorn de l’espai verd confinat, fent-lo públic i
  • que l’edifici del transformador es posi a disposició del veïnat, com espai cultural.

Signa per donar suport aquesta demanda a aquesta web:
https://espaipubliclh.blogspot.com.html

A %d bloguers els agrada això:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close